• سخن روز
  • امام حسین(ع) فرمود

    گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است